Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
8 500 000 SEK / Utgångspris
Adress
Sörvåge, Gullvik - Höga Kusten, Domsjö
Typ
Skogsgård
KVM
0 kvm
Areal
150.9 ha
Rum
0 rum

Utvecklingsfastighet

Skogs- och exploateringsfastighet i populära Gullvik om ca 150 ha i ett skifte, med strand i Gullviksfjärden och Vikbotten.
Här finns ett pågående exploateringsärende för preliminärt 30 tomter i sydvästsluttning mot Gullviksfjärden. Örnsköldsviks kommun har ställt sig positiv till exploatering och formell ansökan om planbesked är inlämnad. VA-utredning är utförd för enskilt VA. Kommunen har dessutom satt Gullvik i prioritet 1 för att anslutas till VA-nätet, utredning pågår.

Gullvik är ett av de mest uppskattade områdena i Örnsköldsvik, med en omfattande bebyggelse av både fritids- och permanentboende. Här finns även Gullviks camping och havsbadet är mycket uppskattat med sina långa sandstränder. Efterfrågan på fastigheter i området är god och andrahandsmarknaden bland kommunens bästa.

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 115 ha, med ett uppskattat virkesförråd om ca 7 850 m3sk enligt uppdaterad skogsbruksplan.
God åldersklassfördelning.
Jakträtt.

Beskrivning

Skogsmark

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 115,1 ha, med ett uppskattat virkesförråd om ca 7 850 m3sk enligt uppdaterad skogsbruksplan upprättad av Norra Skogsägarna.
Området till salu avser bestånd 14 och högre. Ny gräns dras i vägen.

Medelbonitet 4,7. God åldersklassfördelning.
Se skogsbilaga för detaljerade uppgifter.

Skogsuppgifter och karta tillhandahålls för att underlätta köpares besiktning av fastigheten och innefattar inga utfästelser eller garantier.

Impediment

34 ha berg.

Dokument (pdf)

Skogsuppgifter.pdf Tomtskiss.pdf Karta Sörvåge_5_1.pdf

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

del av Sörvåge 5:1, Örnsköldsvik kommun, Skattesats 35.48%.

Församling

Själevad.

Typ

Skogsgård

Areal

Arealuppgifter enligt taxerad areal.
Totalt: 150.9 ha.
Skog: 115 ha.
Impediment: 34 ha.
Övrigt: 2 ha.

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

Utöver detta tillkommer en kostnad för fastighetsavgift/skatt.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 1 541 000 SEK (fastställt avseende år saknas).
Typkod: 110, Lantbruksenhet, obebyggd. Äganderätt.

Fördelningar:
Skogsmark: 1 444 000 SEK.
Impediment: 97 000 SEK.

Inskrivningar/Plan

Rättigheter last: Last: Avtalsservitut: Kraftledning Mm, 22-IM4-44/3347.1
Last: Avtalsservitut: Kraftledning Mm, 22-IM4-59/466.1
Last: Avtalsservitut: Kraftledning Mm, 22-IM4-80/4548.1
Last: Avtalsservitut: Kraftledning Mm, 22-IM4-80/4549.1
Last: Avtalsservitut: Kraftledning Mm, 22-IM4-80/4550.1
Last: Avtalsservitut: Område, 22-IM4-56/1679.1
Last: Avtalsservitut: Område, D201600323989:1.1
Last: Avtalsservitut: Vatten Mm, 22-IM4-76/2968.1
Last: Avtalsservitut: Vattenledning, 22-IM4-75/4443.1
Last: Avtalsservitut: Vattentäkt, 22-IM4-94/5017.1
Last: Avtalsservitut: Väg, 22-IM4-75/485.1
Last: Officialservitut Badplats Båtplats, 2284-79/82.4
Last: Officialservitut Badplats Båtplats, 22-SJÄ-4474.1
Last: Officialservitut Badplats Båtplats, 22-SJÄ-4668.1
Last: Officialservitut Utrymme, 2284K-03/550.1
Last: Officialservitut Utrymme, 2284K-95/520.1
Last: Officialservitut Utrymme, 2284K-95/520.2
Last: Officialservitut Utrymme, 2284K-95/520.3
Last: Officialservitut Väg, 2284-79/82.1
Last: Officialservitut Väg, 2284-79/82.2
Last: Officialservitut Väg, 2284-79/82.6
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut D-2016-00323989:1
Avtalsservitut Kraftledning Mm(5 st)
Avtalsservitut Område
Avtalsservitut Vatten Mm
Avtalsservitut Vattenledning
Avtalsservitut Vattentäkt
Avtalsservitut Väg
Gemensamhetsanläggningar: Skattetal: Seland 6 3/4
Planbestämmelser: Ändring Av Dp (2003-08-18) Detaljplan (1990-10-29) Byggnadsplan (1957-01-16)

Pantbrev

1 st om totalt 1 600 000 SEK

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy