Länk kopierad!
Bilder
Budgivning pågår
Aktuellt bud: 1 850 000 SEK
Se budhistorik

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
2 250 000 SEK / utgångspris
Adress
Grankottsvägen 5, Saltsjö-Boo, Saltsjö-Boo
Typ
Fritidshus
KVM
35 kvm
Tomt
1 490 kvm (friköpt)
Rum
1 rum

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Trevlig naturtomt med stor potential

Invid Kilsviken i Baggensvik finner ni denna högt belägna tomt. En skogstomt med stor potential till att bli ett drömboende.

Välkommen hem till ett familjevänligt område på en mindre återvändsgata. En trevlig skogstomt mitt i natur och grönska. På gatan bor idag flertalet barnfamiljer permanent i bostadshus men det finns också en del idylliska fritidshus kvar. Ett fåtal meter från tomten finner du strandpromenaden som du kan följa längs med vattnet bort till föreningens strand. Stranden är till för de boende i området och är en lugn och barnvänlig plats med både sandstrand och badbrygga. I Kilsviken kommer du även ha möjlighet till båtplats och har ett underbart läge för att ta en tur ut i Stockholms skärgård. Det är endast medlemmar i Kilsvikens BK har möjlighet att vara med på kölistan. När medlemskapet är klart måste medlemmen själv aktivt ansöka om kö till en båtplats.

Området erbjuder allt vad en barnfamilj behöver. Här finns gått om skolor- Sågtorpsskolan (F-åk 6) och Myrsjöskolan (F- åk 9) och flertalet förskolor såsom Boo-Mullarna i Ur och Skur. På gångavstånd är närmsta busshållplats Eriksvik med goda kommunikationer till Orminge centrum, Nacka Forum och Slussen samt Gustavsberg åt andra hållet.

I området finns Baggensviks tomtägareförening. Det är en samfällighet som bl.a. sköter vägunderhåll samt plogning under vintertid. Det händer mycket i området då det ska detaljplaneläggas vilket innebär en viss förtätning och att vägarna asfalteras, trottoarer anläggs samt att hushållen får kommunalt vatten och avlopp. Läs mer på https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/sydostra-boo/solbrinken-grundet/#panel-startpage

När detaljplanen vunnit laga kraft så gäller följande för byggnation: friliggande bostadshus. Högst en huvudbyggnad får uppföras per fastighet och högst två bostadslägenheter per huvudbyggnad. På tomt om högst 1200 m2 får huvudbyggnad uppföras med en högsta nockhöjd om 8,5 m. Största byggnadsarea är 11% av fastighetens landareal, dock högst 130 m2. Huvudbyggnad som uppförs med en högsta nockhöjd om 6,0 m får uppta en byggnadsarea om högst 14% av fastighetens landareal, dock högst 150 m2. På fastighet större än 1200 m2 får huvudbyggnad uppföras med en högsta nockhöjd om 8,5 m. Största byggnadsarea är 11% av fastighetens landareal, dock högst 165 m2. Huvudbyggnad som uppförs med en högsta nockhöjd om 6,0 m får uppta en byggnadsarea om högst 14% av fastighetens landareal, dock högst 180 kvm Komplementbyggnader får ha en högsta nockhöjd om 4,0 meter och får ej uppta större sammanlagd byggnadsarea än 40 m2.

Syftet med detaljplanen är att bygga ut kommunalt vatten och avlopp, förbättra vägarna, göra det möjligt att bygga permanent boende samt tillåta en viss förtätning. Vägar och övriga allmänna platser övergår till kommunalt huvudmannaskap, samtidigt som områdets landskapsbild samt värdefulla kultur- och naturvärden bevaras och skyddas. Efter granskning beräknas detaljplanen kunna antas i kommunfullmäktige under hösten 2019.

Beskrivning

Idag står ett idylliskt litet fritidshus beläget mitt på tomten. Huset har en välkomnande hall, kök med matsalsdel och ett vardagsrum med en vedspis.

Dokument (pdf)

Baggensvik_fastighetskarta.pdf Planförslag - Plankarta blad 1.pdf detaljplan.pdf Tomtkarta

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Backeböl 1:423, Nacka kommun, Skattesats 31.54%.

Församling

Boo.

Typ

Fritidshus

Storlek

Boarea 35 kvm.
Areauppgifter enligt taxeringsinformationen.

Rum

1 rum, varav 0 sovrum.

Tomt

Tomtarea 1 490 m² (friköpt).
Storlek: 1 490 kvm.

Byggnadstyp

1 plan med källare

Byggnad

Byggnadsår: 1945
Byggnadstyp: 1 plan med källare
Fasad: Trä
Tak: Betongpannor
Fönster: 2-glasfönster
Ventilation: Självdrag
Vatten och avlopp: Enskilt vatten, Avlopp saknas.

Uppvärmning och el

Uppvärmningssystem: Direktverkande el

Energideklaration

Status: Behövs ej

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

18 479 SEK varav:
Uppvärmning: 12 679 SEK
Försäkring: 1 300 SEK
Renhållning: 2 000 SEK
Samfällighet: 2 500 SEK
Läs mer om tomtägareföreningen på deras hemsida: https://baggensvik.se/aktiviteter-och-fastigheter.php

Utöver detta tillkommer en kostnad för fastighetsavgift/skatt.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 2 062 000 SEK (fastställt avseende år 2018) varav byggnadsvärde 224 000 SEK.
Typkod: 220, Småhusenhet, bebyggd. Äganderätt.
Markvärde: 1 838 000 SEK.
Värdeår: 2018

Inskrivningar/Plan

Rättigheter förmån: Förmån: Officialservitut Utrymme Väg, 01-BOO-667.1
Rättigheter last: Last: Avtalsservitut: Väg, 01-IM8-75/14818.1
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Väg
Planbestämmelser: Områdesbestämmelse (1992-04-02)

Pantbrev

3 st om totalt 375 000 SEK

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy