Länk kopierad!
Pris
Kontakta Mäklaren
Adress
Frestavägen 127, Väsjön, Sollentuna
Typ
Kommersiell
Area
3 757 KVM
Kommun
Sollentuna
Tomt
3 757 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Utvecklingsfastighet för nyproduktion av bostäder där både radhus, kedjehus och flerfamiljshus är möjligt att byggas enligt Planbeskrivningen till detaljplan för Norra Väsjön, daterad 2019-03-22.

I Norra Väsjön ligger denna trevliga fastighet Törnskogen 4:17 med sluttning ner mot Väsjön. Fastigheten är stor och mäter till ytan hela 3 757 kvm. Bebyggelsen i Norra Väsjön kommer att bestå av bla flerfamiljshus, radhus, kedjehus vilket innebär att möjligheterna är stora att utveckla fastigheten med en mix av olik bebyggelse. Det liggande planförslaget är från 2019 och kommunen har för avsikt att med fastighetsägare genomföra uppdateringar och justeringar med start under våren 2023 och fortsatt genom 2023. Kvarter R (4:17) och grannfastigheten Kvarter S behöver lämna in justeringar som visar hur en gemensam infartlösning kan se ut samt att man behöver se över byggnaders placering som i nuvarande planförslag korsar varandras tomtgränser. Sollentuna kommun beräknar att detaljplanen antas under hösten 2024. På fastigheten står idag en äldre byggnad om ca 165 kvm med byggår 1924. Eftersom byggnaden kommer att rivas för att ge plats åt nybyggnationen kommer säljaren att friskriva sig från allt ansvar gällande fel och brister på byggnaden. Vi marknadsför denna fastighet som en markareal/utvecklingsfastighet för nyproduktion av bostäder och vi ser byggnaden som ett rent rivningsobjekt som inte innehar något värde alls. Alla tillhörande kostnader för att utveckla fastigheten landar helt på köparen av fastigheten som bla rivning av befintlig byggnad, tillkommande markarbetet, vägar, VA, el, fiber mm. Försäljningen beräknas ske genom en lagfartsaffär och där fastighetsägare helst vill se att tillträde av fastigheten genomförs så snart som möjligt efter det att parterna är överens om villkoren och man har tecknat avtal. Vi har valt att inte sätta något utgångspris på fastigheten utan intressenter får inkomma med bud om man är intresserad av att förvärva fastigheten. Detta innebär att budgivning kan komma att ske. För mer information gällande vilka typer av byggnader/bostäder som får uppföras hänvisar vi till projektledare och plankonsult för etapp Norra Väsjön på kommunen, se kontaktuppgifter nedan.

Norra Väsjön ska utgöra en integrerad del av Väsjöområdet där bebyggelse, gator och stråk placeras i anpassning till natur och terräng och tillgängliggör områdets kvaliteter och naturen norr om planområdet. Bebyggelsen inom Norra Väsjön ska präglas av den småskalighet och variation som blivit identitetsskapande för Väsjön som helhet. En stadsmässig tät flerbostadsbebyggelse placeras närmast Frestavägen. I områdets halvcentrala delar samt längs den genomgående gatan mellan Frestavägen och
Gustavsbergsleden uppförs radhus/kedjehus och parhus som anpassas efter terräng med souterrängplan där så krävs och friliggande villor som möter naturmark. Totalt innehåller planförslaget ca 700 nya lägenheter i flerbostadshus, 60 äldreboendelägenheter, 40 hotellrum, 200 nya småhus och 5 befintliga villor.

Väsjön kommer när det är utbyggt att innehålla omkring 4400 nya bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus. Sjön Väsjön planeras att utvecklas till centralpunkten i området kring vilken ny bebyggelse koncentreras med anslutande torg, parkstråk och strandpromenader. I området planeras även för en ny skola, förskolor, utbyggda idrotts- och friluftsmöjligheter, äldreboende och annan service. Väsjön har ett attraktivt läge i regionen, beläget mellan Törnskogens och Rösjöskogens naturreservat. På gångavstånd finns fyra insjöar; Väsjön, Fjäturen, Snuggan och Rösjön. Väsjön har en stark identitet inom aktivitet och friluftsliv, inom området ligger bl.a. Väsjöbackens alpina skidanläggning, backhopparbacken och Sportfältet med bland annat tennishall, fotbollsplaner och kastbanor.

Under Dokument i annonsen ligger en mängd olika handlingar från Sollentuna Kommun.

Vid frågor gällande planförslaget Norra Väsjön:
Kontakta Sollentuna Kommun, 08-579 210 00
och sök efter:
-Peter Bergqvist
Plankonsult Sollentuna Kommun
-Fabian Gabrielsson
Projektledare, Svefa


Fastighetsmäklare
Stefan Sandin
070-663 79 59
stefan.sandin@skandiamaklarna.se

Allmän information

Pris

Enligt ök

Tillträde

Enligt överenskommelse

Tomtareal/mark

3 757 kvm

Tomtarealuppgifter enligt

Lantmäteriet

Totalareal

3 757 kvm

Taxeringsår

2021

Värdeår

1929

Taxeringsvärde byggnad

1 655 000 SEK

Taxeringsvärde mark

4 542 000 SEK

Totalt taxeringsvärde

6 197 000 SEK

Taxeringsvärdet är

Fastställt

Gatuadress

Frestavägen 127

Ort

Sollentuna

Kommun

Sollentuna

Fastighetsbeteckning

SOLLENTUNA TÖRNSKOGEN 4:17

Objektskategori

Kommersiell

Driftskostnad

Fastighetsskatt/-avgift

9 287 SEK/år

Värderingsenheter

1

Typ av byggnad

Småhusbyggnad

Värdeår

1929

Byggår

1924

Taxeringsvärde byggnad

1 655 000 SEK

Inteckning

Inteckningar

14

Totalt belopp

770 000 SEK

Dokument (pdf)

Fastighetskarta-2023-03-01 Gestaltningsprogram Norra Väsjön Underrättelse Del 1 s 1-42 Följebrev Underrättelse Planbeskrivning Norra Väsjön Underrättelse Del 3 s 88-100 Planbeskrivning Norra Väsjön Underrättelse Del 2 s 46-87 Planbeskrivning Norra Väsjön Underrättelse Del 1 s 1-45 Plankarta Norra Va?sjo?n_ Plankarta Norra Väsjön Underrättelse A1 s 1_5 Bostadstyper Norra Väsjön Exploatörer Norra Väsjön Illustrationsplan Norra Väsjön

Är du intresserad av denna fastighet? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna fastighet. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy