Länk kopierad!
Pris
16 000 000 SEK / Avseende fastighetsvärdet som omräknas till aktiepris
Adress
Vallgatan 3 Nässjö Tuvan 1, Nässjö, Nässjö
Typ
Industri
Area
25 000 KVM
Kommun
Nässjö
Tomt
25 000 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Mycket fin industrifastighet i ett expansivt industriområde!

Mycket fin industrifastighet belägen i expansiva Södergårdens industriområde med anknytning till centrala Nässjö.

Byggnaden erhåller ett genomgående bra skick. Nuvarande ägare har gjort ett flertal större investeringar under de senaste åren inkluderande b.l.a en totalrenovering av kontorssektionerna och isolering av kallagret.

Byggnaden är fördelad på 4 verkstads/lagersektioner samt 2 kontorssektioner, dessa enheter går att fördela annorlunda efter behov.

80% av byggnadens yta är uthyrd med en total hyresinkomst om 1 729 332kr/år. Nuvarande ägare har lämnat en av kontorssektionerna om ca 184 kvm samt verkstad/lager om ca 1106 kvm disponibla för att ge flexibilitet till nästkommande ägare.

Den generösa tomtytan om 25 000kvm har bra ytor för uppställning, parkering samt möjlighet till uthyrning av sektioner. 1000kvm av marken hyrs ut idag.
På tomtytan finns en stor tennisplan, denna kanske Ni omvandlar till en paddelbana?!

Transaktionen görs via bolagsaffär, fastighetsvärdet omräknas till aktiepris i samband med transaktionen.

Allmän information

Pris

16 000 000 SEK (Avseende fastighetsvärdet som omräknas till aktiepris)

Tomtareal/mark

25 000 kvm

Tomtarealuppgifter enligt

Lantmäteriet

Totalareal

25 000 kvm

Taxeringsår

2019

Taxeringsvärde byggnad

8 665 000 SEK

Taxeringsvärde mark

4 000 000 SEK

Totalt taxeringsvärde

12 665 000 SEK

Taxeringsvärdet är

Fastställt

Gatuadress

Vallgatan 3 Nässjö Tuvan 1

Ort

Nässjö

Kommun

Nässjö

Fastighetsbeteckning

Nässjö Tuvan 1

Objektskategori

Kommersiell

Objektstyp

Industri (Typkod: 432)

Övrigt

ÖVRIG INFO;

Länk kring utvecklingen av Södergårdens Industriområde;
https://nassjo.se/nyheter/arkiv/2020-08-20-sodergarden-industriomrade.html

I hyrorna är värme/el och va inräknat.
En av hyresgästerna blir debiterad ca 20 000kr per år för el.
De två största hyresgästerna betalar för fastighetsskatt utöver sin hyra.

Säljaren skall genomföra en OVK kontroll under q2 2021.

Byggnaden har 125 amper.

Under senaste 2 åren har b.la följande renoveringar gjorts;
Renovering av samtliga ytskikt/golv i kontorssektionerna samt nytt kök i det ena kontorssektionen.
Hyresgästerna har även själva gjort visst underhåll för sin verksamhet och trivsel på egen bekostnad.
Nya mellanvägar för skapande av flera avskilda sektioner.
Isolering av kallager inifrån med 90 mm isolering med beklädnadsplåt på insidan.
Anslutning av fiber till fastigheten.
Ny asfaltering av några ytor.

Under de senaste 10 åren har ett flertal hygienutrymmen renoverats.

Löpande underhåll samt större renoveringar har sammantaget skapat en byggnad i gott skick.

Inga föreläggande gällande utsläpp eller föroreningar.

Det finns pantbrev om totalt; 7 750 000kr.FÖRSÄLJNINGSPROCESS;

Bakgrund:
SkandiaMäklarna Kommersiella i Jönköping med ansvarig mäklare Ellinor Särnborg har anlitats av Inventive Future by Patric Eriksson AB med orgnr; 559001-0723 för att agera exklusiv rådgivare/förmedlare i samband med försäljningen av samtliga aktier i Ifbpe Fastighets AB med orgnr; 559069-3453.

Vid avlämnande av anbud/bud skall följande beaktas;
-SkandiaMäklarna Kommersiella i Jönköping är exklusiv rådgivare/förmedlare till säljaren och kommer att hantera transaktionen. Spekulanten äger ej rätt att kontakta säljaren själv.

-Intressenter inbjuds härmed att lämna bud.

-Buden skall fastställas med utgångspunkt från fastighetsvärdet och kommer således omräknas
i anknytning till en aktuell proforma för att säkerställa priset på aktierna om parterna skulle överenskomma att göra transaktionen genom en bolagsaffär.

-Endast skriftliga bud beaktas.

-I budet skall spekulanten tagit hänsyn till den latenta skatten vid en bolagsaffär samt eventuella
övriga kostnader och avräknat dessa vid sitt bud.

-Anbud/bud skall skickas med epost till ellinor.sarnborg@skandiamaklarna.se.

-Anbud/bud tas emot fortlöpande.

-Försäljningsprocessens målsättning är att bolaget skall säljas till högstbjudande.
Därav kan inkomna bud komma att jämföras mot varandra.

-Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt avseende inkomna bud och har ingen förpliktelse att acceptera ett erbjudande, oavsett om detta motsvarar ett högsta bud/anbud.

-Bolaget kommer ej att säljas om de inkomna buden anses vara för låga.
säljaren förbehåller sig rätten att när som och utan förklaringar avbryta diskussioner avseende försäljningen.

-Handpenning om 10% skall erläggas inom 3 dagar från undertecknandet av kontraktet.
Resterande del av köpeskillingen skall erläggas kontant per tillträdesdagen.

Byggnader

Industribyggnad med kontorssektion

Typ av byggnad

Industri

Byggår

1980

Tekniskbeskrivning

KONTORSSEKTIONERNA;

Teknisk beskrivning;
Bjälklag; Trä.
Fasad; Fasadskivor.
Tak; Papp.
Hängrännor; Plåt.
Fönster 2 glas plus 1 glas.
Ventilation; Mekanisk.
Kyla; Komfortkyla.
Uppvärmning; Luftvärmepumpar och fjärrvärme.
VA; Kommunalt.

Beskrivning av ytorna;
Båda sektionerna har genomgått en omfattande renovering under förgående år.
Gemmensam entre med dubbeldörrar. Här finner Ni en luftig yta som sammanstrålar med 4 st hygienutrymmen.

Den outhyrda sektionen har en genomgångskorridor som ansluter till kontorsutrymmen, konferensrum och ett personalrum med kök. Ytan utgör ca 184 kvm.

Den uthyrda sektionen har en genomgångskorridor som ansluter till kontorsutrymmen, konferensrum, arkivrum, förråd, teknikrum och ett personalrum med kök. Sektionen har även ett gemensamhetsutrymme med bastu, omklädningsrum, 2 st duschar och motionsrum.
Härifrån tar ni er direkt vidare till varmlagret/produktionen samt innergården.
Ytan utgör ca 500kvm.


VARMLAGER

Teknisk beskrivning;
Takhöjd 5 meter.
Portar; 4 fullhöjdsportar om 4,5 gånger 5 meter.
Fasad; Plåt.
Tak; Plåt.
Fönster; Öppningsbara sidofönster.
Uppvärmning; Luftburen fjärrvärme.
VA; Kommunalt.
Utvändiga plåtarbeten.
Platta; målad Asfalt.

Varmlagret är fördelar mellan två hyresgäster via skiljevägg.
Hyresgästen som hyr kontoret om 500kvm har en yta om ca 1214 kvm som endast utgör produktionsyta, lageryta och teknikrum.
Den andra ytan hyrs av en annan hyresgäst och utgör ca 750 kvm inkluderat produktion, lager, kontor, omklädningsrum och personalutrymme.

Mellan VARM och KALLAGRET finns det en nersänkt lastkaj med takbeklädnad.


KALLAGER;

Isolerad men ej uppvärmd yta.
Teknisk beskrivning;
Öppna ytor med fribärande bjälklag stål.
Takhöjd; 5 meter.
Tak; plåt.
6 st vikskjutsportar om 4,5 gånger 5 meter.
Platta. Målad asfalt.

Ytan är fördelad på 2 sektioner. Den ena om 500kvm är uthyrd till en hyresgäst.
Den andra ytan om 2081 kvm är delvis uthyrd.
Det är lätt att dela av ytan till fler sektioner om så önskas.

TV/internet

Fiber

Värderingsenheter

1

Typ av byggnad

Kontorsbyggnad

Värdeår

1980

Byggår

1980

Taxeringsvärde byggnad

1 856 000 SEK

Area

684 kvm

Klassificering std

Normala

1

Typ av byggnad

Lager

Värdeår

1980

Byggår

1980

Taxeringsvärde byggnad

3 684 000 SEK

Area

2 581 kvm

Klassificering std

Enkla

1

Typ av byggnad

Lager

Värdeår

1980

Byggår

1980

Taxeringsvärde byggnad

3 125 000 SEK

Area

1 964 kvm

Klassificering std

Normala

Sammanfattning från hyresgästlista

Uthyrd total area

4 310 kvm

Total area

4 310 kvm

Summa hyresintäkter

1 691 176 SEK/år

Summa vakantintäkter

800 SEK/år

Totalt antal lokaler

7

Totalt antal hyresgäster

8

Parkering

Parkeringsbeskrivning

Stora uppställningsytor för bilar, trailers mm.
Marken går att avdela för mer uthyrning av partier.

Övriga rättigheter och belastningar

Planer och bestämmelser

Södergårdens Industriområde,västra Delen I Nässjö, Stadsplan (Beslutsdatum: 19760211)

Inteckning

Inteckningar

11

Totalt belopp

7 750 000 SEK

Beskrivning

Service och kommunikationer

Busskommunikationer.

Områdesbeskrivning

Utbyggt industriområde i anknytning till centrala Nässjö.
Området är expansivt med en stark tillväxt.

Dokument (pdf)

Tomtkarta Vallgatan 3 IFbPE Fastigheter AB Proformabalansräkning 2020-12-31 Värde 18 000 000 Debiteringslista Vallgatan 3

Är du intresserad av denna fastighet? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna fastighet. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy