Detta objekt är sålt

Men vi har många andra objekt i området som kan vara av intresse. Klicka här.

Sålt

Detta objekt är sålt. Kontakta mäklaren för mer information eller kostnadsfri rådgivning och värdering av din bostad.
Pris
Kontakta mäklaren för mer information
Adress
Mölna Fabriksväg 10, Trosa-Vagnhärad, Trosa
Typ
Industri
KVM
0 kvm
Tomt
0 kvm (friköpt)
Rum
0 rum

Industrifastighet med utvecklingspotential

Mindre industrifastighet belägen i utkanten av Vagnhärad med en industribyggnad som närmaste granne förutom villaområdet som gränsar till fastigheten.
Hyresnivån bedöms vara lägre än marknadsmässiga, beaktat att kostnader för uppvärmning och el ingår i hyran. Idag hyrs lokalerna av 12 aktörer med kontraktslängd på 1 år.
Byggnadens underhållsskick bedöms vara att inga omfattande underhållskostnader föreligger, förutom det som kan rymmas inom den årliga bedömda kostnaden för löpande underhåll.
Hyresintäkterna uppgår till ca 422.000 kr/år. Driftkostnaden uppgår till ca 178.000 kr/år.

För mer info se: https://objektvision.se/beskriv/200014282?ShowInactive=True

Byggnaden inrymmer industrilokaler i en våning samt kontor och övernattningslägenheter i två våningar. I källaren finns undercentral, förråd och ett garage (enkelt och äldre).
Tidigare ägare sägs ha fört samtal med företrädare för kommunen om att ändra detaljplanen för att kunna bygga bostäder på fastigheten. För bostäder krävs dock att detaljplanen ändras och fastigheten är idag inte utpekad i översiktsplanen för framtida bostadsbebyggelse.
Fastighetsöverlåtelsen kan göras som bolagsaffär alternativt som rak fastighetsaffär.

Försäljningen
Spekulanter anmodas, på basis av lämnad information, lämna indikativa bud på fastigheten. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt att fritt anta eller förkasta bud eller att hålla en efterföljande förhandling s.k. auktion mellan budgivarna. Inför lämnande av bud kommer tillfälle beredas för visningar.

Det indikativa budet skall utgå från följande antaganden
Fastigheten avses säljas genom bolagsförsäljning. Köpeskillingen betalas kontant på tillträdesdagen. Handpenning om 5 % kan komma att erläggs i samband med att överlåtelseavtal undertecknas av parterna. Samtliga förvärvskostnader bekostas av köparen. Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel såsom ansvar för dolda fel. Genom att lämna in ett indikativt bud ombeds köparen att inkludera följande information.

1. Budet. Det indikativa budet ska ange det underliggande fastighetsvärdet. Grund för hantering av latent skatt skall även inkluderas.
2. Köparen och ägarstruktur. Utförlig info om köparen och dess ägarstruktur.
3. Godkännanden. Eventuella interna eller externa godkännanden som behövs för slutförandet av transaktionen skall inkluderas.
4. Finansiering. En beskrivning av hur förvärvet ska finansieras och hur det påverkar tidsplanen.
5. Tidplan. Försäkran på att köparen kan följa tidsplan som är angivet.
6. Due diligence. En kort beskrivning av storleken på Due diligence processen och om externa konsulter kommer användas i och i så fall vilka firmor som kommer vara representerade.
7. Övrigt. Annan relevant information.

Kontakta mig för en kostnadsfri värdering

STEG
1
2
3
4

Påbörja din kostnadsfria värdering här

Ta del av vår integritetspolicy

STEG
1
2
3
4

Påbörja din kostnadsfria värdering här

Ta del av vår integritetspolicy

STEG
1
2
3
4

Påbörja din kostnadsfria värdering här

Ta del av vår integritetspolicy

STEG
1
2
3
4

Påbörja din kostnadsfria värdering här

Ta del av vår integritetspolicy