Detta objekt är sålt

Men vi har många andra objekt i området som kan vara av intresse. Klicka här
Pris
Kontakta mäklaren för mer information
Adress
Timmermansgatan 7, Oxelösund
Typ
Fastighet
Area
0 kvm
Kommun
Oxelösund
Tomt
4 840 kvm (friköpt)

Oxelösund

Tomträtten till fastigheten Enenen 11 med industrilokaler

Värderingsobjektet har en markareal om 4 840 kvadratmeter. På värderingsobjektet finns en byggnad. Den
obebyggda delen av värderingsobjektet utgörs främst av parkeringsplatser, kommunikationsytor och hårdgjorda
ytor.
Värderingsobjektet är beläget i centrala Oxelösund. Gatuadressen är Timmermansgatan 9. Se kartor i bilagt
utdrag ur fastighetsregistret.
Omgivningen utgörs huvudsakligen av industrifastigheter och SSAB. Service finns närmast i centrum. Allmänna
kommunikationer finns i form av buss.

Kontakta mäklaren för mer information!

Kontakta mig för en kostnadsfri värdering

Ta del av vår integritetspolicy