Länk kopierad!
Pris
Kontakta Mäklaren
Adress
Jerikodalsgatan 1A, Mjölby
Typ
Butiksfastighet
Area
0 kvm
Kommun
Mjölby
Tomt
499 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Centrumfastighet med A-läge

Handelsfastighet som inrymmer lokaler för handel och restaurang. Uthyrningsbar area ca 400 m². Byggnaden gränsar mot galleria Kvarnen som idag ägs av Mjölby kommun.
Areal 499 m², LOA ca 400 m². Hyresintäkter drygt 420.000 kr (indexuppräkning för 2020 är ännu ej gjord), driftkostnader ca 51.757 kr men större delen efterdebiteras hyresgästerna så netto för fastighetsägaren uppgick till 1.738 kr (2019) . Driftnetto ca 420.000.

Försäljningen
Spekulanter anmodas, på basis av lämnad information, lämna indikativa bud på fastigheten. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt att fritt anta eller förkasta bud eller att hålla en efterföljande förhandling s.k. auktion mellan budgivarna.
Inför lämnande av bud kommer tillfälle beredas för visningar.

Det indikativa budet skall utgå från följande antaganden
Fastigheten avses säljas genom bolagsförsäljning. Köpeskillingen betalas kontant på tillträdesdagen. Handpenning om 10% kan komma att erläggs i samband med att överlåtelseavtal undertecknas av parterna. Samtliga förvärvskostnader bekostas av köparen. Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel såsom ansvar för dolda fel. Genom att lämna in ett indikativt bud ombeds köparen att inkludera följande information.

Budet. Det indikativa budet ska ange det underliggande fastighetsvärdet. Grund för hantering av latent skatt skall även inkluderas. 2. Köparen och ägarstruktur. Utförlig info om köparen och dess ägarstruktur. 3. Godkännanden. Eventuella interna eller externa godkännanden som behövs för slutförandet av transaktionen skall inkluderas. 4. Finansiering. En beskrivning av hur förvärvet ska finansieras och hur det påverkar tidsplanen. 5. Tidplan. Försäkran på att köparen kan följa tidsplan som är angivet. 6. Due diligence. En kort beskrivning av storleken på Due diligence processen och om externa konsulter kommer användas i och i så fall vilka firmor som kommer vara representerade. 7. Övrigt. Annan relevant information.

Beskrivning

1

Fastighetsfakta

Fastighetsbeteckning

Jerikodal 15, Mjölby kommun, Skattesats 33.7%.

Tomt

Storlek: 499 kvm.

Byggnad

Byggnadsår: 1972

Teknisk data

Grundläggning med gjuten betongplatta. Stommen utgörs av betong. Fasaderna är klädda med skivor av okänt material. Fönster av 2-glastyp med aluminiumkarm. Tacktäckning av papp.

Driftskostnad

Alla ovanstående belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

Utöver detta tillkommer en kostnad för fastighetsavgift/skatt på 24 130 SEK.

Pantbrev

4 st om totalt 2 850 000 SEK

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 2 413 000 SEK (fastställt avseende år 2019).
Typkod: 325, Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler. Äganderätt.
Skatt/avgift: 24 130 SEK.

Fördelningar:
Tomtmark lokal: 700 000 SEK.
Lokal: 1 713 000 SEK.
Övrigt: 0 SEK.

Inskrivningar/Plan

Planbestämmelser: Stadsplan

Areor och hyreintänkter

Tomtarea: 499 m2

Är du intresserad av denna fastighet? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna fastighet. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy