Länk kopierad!
Pris
Kontakta Mäklaren
Adress
Jerikodalsgatan 8C, Centralt, Mjölby
Typ
Butiksfastighet
Area
0 kvm
Kommun
Mjölby
Tomt
2 468 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Centrumfastighet med A-läge

Handelsfastighet som inrymmer lokaler för butiker, kontor samt restaurang. Uthyrningsbar area är ca 1915 m².

Areal 2468 m², LOA ca 1915 m². Hyresintäkter drygt 1.937.118 kr exkl. vakanser (indexuppräkning för 2020 är ännu ej gjord). Driftkostnader ca 430.000 kr varav 221.090 kr efterdebiteras hyresgästerna varför driftkostnaden netto hamnar på ca 195.500 kr (2019). Driftnetto ca 1.700.000 kr vid fullt uthyrt.

Försäljningen
Spekulanter anmodas, på basis av lämnad information, lämna indikativa bud på fastigheten. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt att fritt anta eller förkasta bud eller att hålla en efterföljande förhandling s.k. auktion mellan budgivarna.
Inför lämnande av bud kommer tillfälle beredas för visningar.

Det indikativa budet skall utgå från följande antaganden
Fastigheten avses säljas genom bolagsförsäljning. Köpeskillingen betalas kontant på tillträdesdagen. Handpenning om 10% kan komma att erläggs i samband med att överlåtelseavtal undertecknas av parterna. Samtliga förvärvskostnader bekostas av köparen. Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel såsom ansvar för dolda fel. Genom att lämna in ett indikativt bud ombeds köparen att inkludera följande information.

Budet. Det indikativa budet ska ange det underliggande fastighetsvärdet. Grund för hantering av latent skatt skall även inkluderas. 2. Köparen och ägarstruktur. Utförlig info om köparen och dess ägarstruktur. 3. Godkännanden. Eventuella interna eller externa godkännanden som behövs för slutförandet av transaktionen skall inkluderas. 4. Finansiering. En beskrivning av hur förvärvet ska finansieras och hur det påverkar tidsplanen. 5. Tidplan. Försäkran på att köparen kan följa tidsplan som är angivet. 6. Due diligence. En kort beskrivning av storleken på Due diligence processen och om externa konsulter kommer användas i och i så fall vilka firmor som kommer vara representerade. 7. Övrigt. Annan relevant information.

Beskrivning

1

Fastighetsfakta

Fastighetsbeteckning

Jerikodal 10, Mjölby kommun.

Tomt

Storlek: 2 468 kvm.

Byggnad

Byggnadsår: 1972

Driftskostnad

Alla ovanstående belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

Utöver detta tillkommer en kostnad för fastighetsavgift/skatt på 100 000 SEK.

Pantbrev

5 st om totalt 11 775 000 SEK

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 12 120 000 SEK (fastställt avseende år 2019).
Typkod: 325, Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler. Äganderätt.
Skatt/avgift: 100 000 SEK.

Fördelningar:
HyreshusmarkLokal: 3 920 000 SEK.
HyreshusbyggnadLokal: 8 200 000 SEK.

Inskrivningar/Plan

Planbestämmelser: Stadsplan Stadsplan

Areor och hyreintänkter

Tomtarea: 2468 m2

Är du intresserad av denna fastighet? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna fastighet. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy