Detta objekt är sålt

Men vi har många andra objekt i området som kan vara av intresse. Klicka här
Pris
Kontakta mäklaren för mer information
Adress
Jägarvallsvägen 8A, Jägarvallen, Linköping
Typ
Fastighet
Area
0 kvm
Kommun
Linköping
Tomt
3 590 kvm (friköpt)

Linköping

Fullt uthyrd industrifastighet med övervägande kontorslokaler

Fullt uthyrd industrifastighet med övervägande kontorslokaler samt förråd och lagerytor. Uppförd i ett våningsplan, belägen inom Jägarvallens industriområde i Linköping. Närområdet utgörs av mindre och medelstora industrifastigheter med visst inslag av sällanköphandel. Trafikleder nås på nära avstånd och via större infartsleder. Tomten är delvis inhägnad med stålstängsel.

Hyresintäkter 2019 ca 769 000 kr kallhyra (index 2015K3).

Byggnaden är uppförd 1972 med en mindre tillbyggnad 1973. Löpande underhåll har skett, främst invändigt. 1998 byttes fjärrvärmeväxlare. Under år 2000 byttes yttertakspapp samt monterades en del takbrunnar. Merparten av fönstren byttes till 3-glas 2005, övriga byttes 2018. Under 2017 har FTX-aggregat installerats. Ny fasadplåt 2018 och nya rullportar 2018.

Byggnaden är grundlagd med gjuten betongplatta. Stommen utgörs av stålpelare. Taket är av plåtkonstruktion. Fasaderna är klädda med tegel och fasadplåt, samt träpanel med plåtskoning utmed taket. Fönstren är av isolerglastyp. Taket är täckt med takpapp.

Uppvärmningen sker med fjärrvärme via vattenradiatorer. Ventilation via FTX-aggregat. Byggnaden är ansluten till nät för el och VA samt fiber. Skalskydd är installerat likaså branddetektorer.

En lokal om ca 715 m² nyttjas av till fastighetsägaren närstående bolag. En lokal om ca 235 m² hyrs av extern hyresgäst inom närliggande bransch. Företagen nyttjar ett gemensamt konferensrum.

Vakansrisken bedöms som låg då företagen avser att fortsätta sina verksamheter under nuvarande hyreskontrakt.

Spekulanter anmodas, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt att fritt anta eller förkasta bud eller att hålla en efterföljande förhandling s.k. auktion mellan budgivarna.
Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär varpå aktierna i det bolag, ett NYAB, som äger fastigheten överlåtes. Köparen står för samtliga egna kostnader med anledning av förvärvet.

Möjlig tillträdesdag skall anges. Inga finansieringsvillkor accepteras.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erlägges på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel såsom ansvar för dolda fel. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra såväl en teknisk som en ekonomisk undersökning av fastigheten och bolaget.

Kontakta mig för en kostnadsfri värdering

Ta del av vår integritetspolicy