Detta objekt är sålt

Men vi har många andra objekt i området som kan vara av intresse. Klicka här
Pris
Kontakta mäklaren för mer information
Adress
Ådavägen 3, Centralt Trosa, Trosa
Typ
Fastighet
Area
695 kvm
Kommun
Trosa
Tomt
2 300 kvm (friköpt)

Trosa

Fd snickeri med kontorsdel på övre plan.

Industrifastighet om totalt ca 575 kvm med 2 stora produktionslokaler om ca 450 kvm samt en kontorsdel om ca 125 kvm på övre plan. Mycket centralt läge. Ett förvärv av en mindre grannfastighet som gränsar mot denna, skulle eventuellt möjliggöra en tillbyggnad. Hyresintäkter 361.500 kr (schablon), drift och underhåll 96.000 kr (schablon).

I samband med försäljningen blir hela fastigheten disponibel för köparen, tillträde kan ske efter överenskommelse.

Spekulanter anmodas att lämna indikativa bud på fastigheten. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt att fritt anta eller förkasta bud eller att hålla en efterföljande förhandling s.k. auktion mellan budgivarna.

Försäljningen kommer att genomföras som en aktieöverlåtelse varpå aktierna i AJS Projekt Fastigheter AB överlåtes på köparen. Köparen står för samtliga egna kostnader med anledning av förvärvet.

Spekulanten skall i samband med framförande av bud även lämna uppgift om tänkt finansiering. Möjlig tillträdesdag skall anges. Inga finansieringsvillkor accepteras.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erlägges på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel såsom ansvar för dolda fel. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra såväl en teknisk som en ekonomisk undersökning av fastigheten och bolaget.

Kontakta mig för en kostnadsfri värdering

Ta del av vår integritetspolicy