Linköping

Butiks- och/eller industrifastighet

Med ett bra läge utmed Bergsvägen med ca 25.000 förbipasserande bilar varje dygn ligger denna fastighet med löpande renoverade lokaler. Promenadavstånd till citykärnan, ca 10 minuter.

Fastigheten är ursprungligen uppförd 1975, tillbyggd 2007 och 2012. 2012 gjordes en större tillbyggnad samt renovering. Den tillbyggda delen omfattar en ny entré, utbyggnad av verkstaden samt ett nytt våningsplan med personalutrymmen och lager.

Befintlig byggnad upptar ca 2087 m² motsvarande ca 35 % av av tomtytans totala 6 029 m². resterande markyta utgörs av asfalterade parkeringsytor samt en mindre del grönyta. Tomten är inhägnad med stålstängsel med 3 grindar.

Fastigheten överlåtes i första hand genom försäljning av aktierna i Obligationen i Linköping Fastighets AB. Bud lämnas på underliggande fastighetsvärde med eventuella avdrag för latent skatt. I samband med försäljningen blir hela fastigheten disponibel för köparen, tillträde kan ske från slutet av 2019.

Spekulanter anmodas, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt att fritt anta eller förkasta bud eller att hålla en efterföljande förhandling s.k. auktion mellan budgivarna.

Försäljningen kommer att genomföras som en aktieöverlåtelse (bolagsaffär) varpå aktierna i det bolag som äger fastigheten överlåtes. Köparen står för samtliga egna kostnader med anledning av förvärvet.

Spekulanten skall i samband med framförande av bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulanten samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Inga finansieringsvillkor accepteras.
10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erlägges på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel såsom ansvar för dolda fel. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra såväl en teknisk som en ekonomisk undersökning (Due Diligence) av fastigheten och bolaget.

Se bifogad Objektsbeskrivning (pdf) för mer information!
Pris
Kontakta Mäklaren
Adress
Lärlingsgatan 2, Barhäll, Linköping
Typ
Industrifastighet
Area
0 kvm
Kommun
Linköping
Tomt
6 029 kvm (friköpt)

Kontakta mäklare för visning

Ansvarig mäklare

Ansvarig mäklare

Beskrivning

Obligationen 2

Övrigt

Hyresintäkt 1 652 910 kr/år., Fastighetsskatt f.n. 25 400 kr/år.

Dokument (pdf)

Planritningar plan2.pdf situationsplan.pdf fasader väster norr.pdf plan1.pdf fasader söder öster.pdf plan 200-del.pdf Objektsbeskrivning.pdf

Fastighetsfakta

Fastighetsbeteckning

Obligationen 2, Linköping kommun, Skattesats 32.29%.

Församling

Gottfridsberg.

Våning / hiss

Hiss finns ej.

Tomt

Tomten är friköpt.
Storlek: 6 029 kvm.

Byggnadstyp

1 plan

Byggnad

Byggnadsår: 1975
Byggnadstyp: 1 plan
Grundläggning: Betong
Stomme: Stål
Bjälklag: Limträbalk/stål
Fasad: Plåt
Tak: Papp/plåt
Fönster: Isolerglas
Ventilation: Till- och frånluft med värmeåtervinning
Vatten och avlopp: Kommunalt.

Teknisk data

Byggnaden är grundlagd med gjuten betongplatta. Stommen består av dels stålpelare dels limträbalk. Ytterväggarna är av sandwichkonstruktion med fasader av plåt. Taket är täckt med papp samt plåt. Fönster av både äldre och nyare isolerglas. Uppvärmning sker med fjärrvärme via vattenradiatorer och vattenaerotemprar. Ventilation via mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning.

Uppvärmning och el

Uppvärmningssystem: Fjärrvärme

Tillträde

Prel. nov/dec 2019

Driftskostnad

Alla ovanstående belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

269 367 SEK varav:
Uppvärmning: 126 283 SEK
Vatten/Avlopp: 16 034 SEK
Elektricitet: 127 050 SEK

Pantbrev

4 st om totalt 10 000 000 SEK

Renoveringar

2005, delvis nytt papptak. 2007 tillbyggt. 2012 till- och ombyggnad.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 5 080 000 SEK (fastställt avseende år 2013) varav byggnadsvärde 0 SEK.
Typkod: 433, Industrienhet, annan övrig byggnad. Äganderätt.
Markvärde: 0 SEK.
Skatt/avgift: 25 400 SEK.

Inskrivningar/Plan

Planbestämmelser: Stadsplan (1956-04-06) , Stadsplan (1957-03-22)

Areor och hyreintänkter

Tomtarea: 6029 m2

Närområde

Allmänt om området: Fastigheten är belägen inom Barhälls industriområde. Området utgörs av ett 10-tal industrifastigheter. Området avgränsas av befintlig stambana, Bergsvägen samt industrigatans fortsättning ut ur centrum.

Är du intresserad av denna fastighet? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna fastighet. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy