Detta objekt är sålt

Men vi har många andra objekt i området som kan vara av intresse. Klicka här
Pris
Kontakta mäklaren för mer information
Adress
Lärlingsgatan 2, Barhäll, Linköping
Typ
Fastighet
Area
0 kvm
Kommun
Linköping
Tomt
6 029 kvm (friköpt)

Linköping

Butiks- och/eller industrifastighet

Med ett bra läge utmed Bergsvägen med ca 25.000 förbipasserande bilar varje dygn ligger denna fastighet med löpande renoverade lokaler. Promenadavstånd till citykärnan, ca 10 minuter.

Fastigheten är ursprungligen uppförd 1975, tillbyggd 2007 och 2012. 2012 gjordes en större tillbyggnad samt renovering. Den tillbyggda delen omfattar en ny entré, utbyggnad av verkstaden samt ett nytt våningsplan med personalutrymmen och lager.

Befintlig byggnad upptar ca 2087 m² motsvarande ca 35 % av av tomtytans totala 6 029 m². resterande markyta utgörs av asfalterade parkeringsytor samt en mindre del grönyta. Tomten är inhägnad med stålstängsel med 3 grindar.

Fastigheten överlåtes i första hand genom försäljning av aktierna i Obligationen i Linköping Fastighets AB. Bud lämnas på underliggande fastighetsvärde med eventuella avdrag för latent skatt. I samband med försäljningen blir hela fastigheten disponibel för köparen, tillträde kan ske från slutet av 2019.

Spekulanter anmodas, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt att fritt anta eller förkasta bud eller att hålla en efterföljande förhandling s.k. auktion mellan budgivarna.

Försäljningen kommer att genomföras som en aktieöverlåtelse (bolagsaffär) varpå aktierna i det bolag som äger fastigheten överlåtes. Köparen står för samtliga egna kostnader med anledning av förvärvet.

Spekulanten skall i samband med framförande av bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulanten samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Inga finansieringsvillkor accepteras.
10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erlägges på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel såsom ansvar för dolda fel. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra såväl en teknisk som en ekonomisk undersökning (Due Diligence) av fastigheten och bolaget.

Se bifogad Objektsbeskrivning (pdf) för mer information!

Kontakta mig för en kostnadsfri värdering

Ta del av vår integritetspolicy