Länk kopierad!
Pris
Kontakta Mäklaren
Adress
Älvsalavägen 1, Älvsala/Bullandö, Värmdö
Typ
Bostads och lokal fastighet
Area
0 kvm
Kommun
Värmdö
Tomt
2 823 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Älvsala/Bullandö

Värmdö kommun arbetar för en detaljplaneändring för Västra Älvsala. Huvudsyftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena (PFO) är att anpassa områdena för permanentboende. Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för hur och i vilken form omvandlingen av områdena kan ske samtidigt som kommunala vatten- och spillvattenledningar byggs ut. I Älvsala är det idag i huvudsak sommarstuge bebyggelse. För denna fastighet har kommunen markerat ett hål i planförslaget och nuvarande ägare har fört samtal med kommunen om byggnation av flerfamiljshus. Kommunalt VA beräknas vara färdigutbyggt ca 2023/2024.

För mer info tag kontakt med någon av dessa planarkitekter som är insatt i planarbetet;

Helena Gåije
08-570 485 48
helena.gaije@varmdo.se

Gustaf Bowin
08-570 474 26
gustaf.bowin@varmdo.se

https://www.varmdo.se/samhalleochtrafik/samhallsplanering/pagaendedetaljplanering/varmdolandet/pfob4vastraalvsala.4.5108a8bb16e40e092a3a924e.html

Fastigheten planeras att säljas i bolagsform som en aktieöverlåtelsaffär. För den som är intresserad får denne inkomma med anbud/bud till fastighetsmäklaren.


I en fantastisk miljö i Älvsala/Bullandö ligger denna trevliga kommersiella fastighet med en stor byggnad på knappt 1500 kvm i boarea. Byggnaden har tidigare används som ett HVB boende men senaste tiden har det varit uthyrt till olika företag. Byggnaden är inredd med 22 rum och stora gemensamhetsytor. Det finns ett flertal gemensamma duschrum som är fördelade runt om i byggnaden. Dessa renoverades om för ca 4 år sedan och alla har klinkergolv och helkaklade väggar. Det finns ett gemensamt storkök med generösa ytor och utrustad för matlagning till många. Köket har med tiden fått ett behov av lite uppfräschning. I anslutning till köket finns ett stort gemensamhetsrum som skapar matplats för många. På nedre plan av en av byggnadslängorna finns en gemensam gymanläggning med ett flertal duschar. Av byggnadens invändiga ytor har de flesta blivit genomgångna och omgjorda - vilket har resulterat i fina golv och nymålade ljusa väggar.

Fastigheten ligger alldeles utmärkt med promenadavstånd till både badplats och den erkänt fina Bullandö Marina med all dess utbud.

Bilderna är tagna för ca 3 år sedan.

Fastighetsfakta

Fastighetsbeteckning

Älvsala 1:234, Värmdö kommun, Skattesats 32.36%.

Församling

Värmdö.

Våning / hiss

Hiss finns ej.

Tomt

Tomtarea 2 823 kvm. Tomten är friköpt. Kommunen planerar för att detta område skall anslutas till kommunalt V/A som köparen får bekosta och erlägga när det kommunala V/A skall kopplas på. 2017 års taxa är i vanliga fall ca 250 000 kr till tomtgräns (priser kan komma att ändras).
Storlek: 2 823 kvm.

Byggnadstyp

Flerbostadshus

Byggnad

Byggnadstyp: Flerbostadshus
Ventilation: Självdrag, mekanisk frånluft
Vatten och avlopp: Enskilt vatten - borrad brunn ca 75 m djup, gemensamhetsanläggning för avlopp med närliggande villor. Reningsverk Topas 50 och delas i 12/12 delar. Älvsalavägen 1 har 6/12 och fakturerar de övriga fastighetsägarna för deras del av kostnaderna. Idag finns ett serviceavtal med Miljövision som sköter hela anläggningen.
Kommunen planerar för att detta område skall anslutas till kommunalt V/A som köparen får bekosta och erlägga när det kommunala V/A skall kopplas på. 2017 års taxa är i vanliga fall

Uppvärmning och el

Uppvärmningssystem: Bergvärme, direktverkande el

TV

Tv via fiberanslutning.

Internet

Fiber - totalt 5 linjer in för möjlighet till 5 olika abonnemang. Öppen anslutning så möjlighet att välja leverantör finns.

Bilplats

På gårdsplanen finns det möjlighet att parkera många bilar.

Driftskostnad

Alla ovanstående belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

453 440 SEK varav:
Uppvärmning: 210 240 SEK
Försäkring: 200 000 SEK
Renhållning: 30 240 SEK
Övrigt: 12 960 SEK
Byggnaden har till en stor del ett vattenburet uppvärmningssystem med bergvärmeanläggning men även en del med eluppvärmda radiatorer. Ventilationen består av självdrag och mekanisk frånluft.

Övrigt: Vägavgift och Samfällighetsavgift.

Utöver detta tillkommer en kostnad för fastighetsavgift/skatt.

Pantbrev

4 st om totalt 5 380 000 SEK

Renoveringar

- Ytskikt invändigt
- Byggt flera nya rum
- Renoverat byggnadens duschrum

Taxeringsvärde

Typkod: 823, Specialenhet, vårdbyggnad. Äganderätt.

Inskrivningar/Plan

Rättigheter förmån: Officialservitut Avlopp
Rättigheter last: Avtalsservitut Ledning; Officialservitut Vattenledning
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Ledning
Gemensamhetsanläggningar: Värmdö Älvsala GA:1, Värmdö Älvsala GA:2, Värmdö Älvsala GA:5, Värmdö Älvsala GA:7, Värmdö Älvsala GA:8
Planbestämmelser: Byggnadsplan (1968-12-13)

Areor och hyreintänkter

Tomtarea: 2823 m2

Närområde

Kommunikation: Buss in till Stockholm ca 45 minuter .
Övrigt: OM OMRÅDET ÄLVSALA / BULLANDÖ
Älvsala och Bullandö är natursköna områden med närheten till skog och hav. I Älvsalaviken, som ligger endast några hundra meter från fastigheten, finns badstrand med badflotte, gungor, omklädningsrum och toalett samt fina badklippor. Här finner man även brygganläggning med plats för 190 fritidsbåtar inklusive två gästplatser. I området finns även en välskött fotbollsplan. Föreningen främjar tomtägarnas intressen inom Älvsala fritidsområde med ca 260 hushåll, spridda över 14 vägar. Läs mer på www.alvsala.se
Bullandö är idylliskt beläget mellan Norrviken och Simpströmmen och med Kanholmsfjärden utanför knuten. Området är ett välansedd, charmigt och mycket populärt område både för permanent- och fritidsboende.
På gångavstånd från fastigheten ligger trevliga Bullandö Marina, med krog, affär, shop och glassfabrik för att nämna något. På Bullandö Marina finns det ca 1 400 båtplatser sommar och vinter. För mer information om marinan, gå in på: www.bullandomarina.se och www.bullandokrog.se
Här lever du mitt i Stockholms vackra skärgård med grönskande ängar och små grusvägar, badstränder och ett yrande båtliv. En barnvänlig idyll i skärgården men ändå på bekvämt avstånd från storstaden med gångavstånd till buss där restiden till Stockholm är ca 45 minuter.
Skolbuss finns i området som går till Hemmestaskolan.
Älvsala är ett s.k. prioriterat område i Värmdö för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp och utbyggnaden sker etappvis och beräknas vara färdigutbyggt ca 2023/2024.

Är du intresserad av denna fastighet? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna fastighet. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy