Länk kopierad!
Pris
2 450 000 SEK
Adress
Lästringe allé, Lästringe, Tystberga
Typ
Mark
Area
0 kvm
Kommun
Nyköping
Tomt
8 591 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Byggklara tomter med kommunalt VA

7 avstyckade tomter där markägaren (säljaren) har betalat anslutningskostnaden för kommunalt VA. El- och fiberanslutning tillkommer. Detaljplanen tillåter småhus eller hus med upp till 2 bostadslägenheter (med andra ord parhus) med en maximal byggyta totalt om 130 + 40 kvm per tomt. Tomterna går inte att stycka ytterligare varför en brf kan vara en lösning om parhus ska byggas.
I en äldre markundersökning noterades att pålning alternativt en bredare grundsula kan komma att krävas. Markägaren har sedan dess lagt ned dagvattenledningar och dränerat området.

För mer info se detaljplanen eller kontakta Nyköpings kommun, bygglovsenheten, 0155-248 000.

Fastigheterna fördelas som följer:
1:27 1557 kvm
1:26 1100 kvm
1:25 1033 kvm
1:24 1421 kvm
1:23 962 kvm
1:22 1194 kvm
1:21 1324 kvm
Tomterna är markerade på plats så vid intresse, åk förbi och titta. Enklast är att köra in på Lästringe allé och fortsätta fram till i höjd med sista huset på vänster sida, strax innan fotbollsplanen. Tomterna ligger på höger sida av vägen.

Beskrivning

Fastighetsfakta

Fastighetsbeteckning

Nyköping kommun, Skattesats 32.5%.

Tomt

Storlek: 8 591 kvm.

Driftskostnad

Alla ovanstående belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

Areor och hyreintänkter

Tomtarea: 8591 m2

Är du intresserad av denna fastighet? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna fastighet. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy