Länk kopierad!
Bilder
Budgivning pågår
Aktuellt bud: 175 000 SEK
Se budhistorik

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
295 000 SEK / eller högstbjudande
Adress
Granholmen 42, Kallaxön, Luleå
Typ
Fritidshus
KVM
0 kvm
Tomt
2 301 kvm (friköpt)
Rum
0 rum

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

KALLAXÖN/GRANHOLMEN TOMT MED SJÖUTSIKT

Tomt Med Sjöutsikt. Unikt tillfälle att förvärva en södervänd tomt. En favorit som inte kommer i repris. Tomtarea 2301 m² (friköpt). Belägen vid Bergösundet på södra delen av Kallaxön (Granholmen). 200 meter söder om Båtklubben Neptuns fritidsområde. 3 km söder om Kallax fiskehamnsförenings hamnanläggning. En stor allmänning förbinder tomten med stranden på två ställen. Enligt Lantmäteriets beslut BD3, 80/64. Servitutsavtal finns beträffande användning av en befintlig båtbrygga på fastigheten Antnäs 9:29. Enligt Lantmäteriets beslut 10/25523, 10/25524. Inom området är en del av fastigheterna anslutna till en gemensam vattenförsörjning.

På fastigheten finns en icke underhållen friggebod.

Beskrivning

Dokument (pdf)

Fritidstomt Granholmen 42, beskrivning

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Antnäs 9:28, Luleå kommun, Skattesats 34.99%.

Församling

Nederluleå.

Typ

Fritidshus

Tomt

Tomtarea 2 301 m² (friköpt).
Storlek: 2 301 kvm.

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

Utöver detta tillkommer en kostnad för fastighetsavgift/skatt på 1 695 SEK.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 226 000 SEK (fastställt avseende år 2018).
Typkod: 213, Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr. Äganderätt.
Markvärde: 226 000 SEK.
Skatt/avgift: 1 695 SEK.

Inskrivningar/Plan

Rättigheter förmån: Avtalsservitut Brygga, Båtplats(2 st)
Rättigheter last: Ledningsrätt Starkström

Tillträde

Omgående eller enligt överenskommelse

Övrigt

Eftersom det inte finns detaljplan för Antnäs 9:28 så finns det inte några bestämmelse.

Däremot kan det behövas ansökan om strandskyddsdispens om du ska bygga närmare än 100 m från vatten.

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy