Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.
Alla bilder Alla bilder Planritningar Planritning Dokument Dokument Karta Karta Intresseanmälan Intresse Dela via epostTipsa
Pris
195 000 kr
Typ
Fritidshustomt
Tomt
1 462 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Trevlig tomt i Axmar!

Tillfälle att förvärva en tomt med fint läge i populärt fritidshusområde i Axmar med havsnära läge ca 40 min norr om Gävle. Godkänt att bygga fritidshus upp till 100 kvm. Vatten av kommunal standard via samfällighetsföreningen.

Trevligt område med närhet till båtliv och bad. Kontakta mäklaren för mer information!

Beskrivning

Dokument (pdf)

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Hari 4:14, Gävle kommun, Hamrånge församling. Skattesats 35.17
Visa fastighetsgräns på karta

Storlek

Tomtarea 1 462 m² (friköpt).

Byggnadssätt

Vatten: Vatten saknas
Avlopp: Avlopp saknas
Övrigt: I området finns en samfällighet gällande vatten till fritidshusen. Uppskattad kostnad för anslutning till samfällt vatten ca 60 000 kr efter kontakt med samfällighet. Alt. egen brunn på tomten för sommarvatten. Avloppsanläggningar i område består av 3-kammarbrunn med infiltration eller sluten tank. Elanslutning via Fortum. Anslutningskostnad är 27 625 kr med anslutningspunkt inom 200 m.

Driftskostnad

6 100 kr varav:
Vägavgift/Snöröjning: 1 150 kr
Samfällighetsavgift: 4 950 kr

Alla ovanstående belopp rörande driftskostnad är angivna i kr/år om inget annat anges.

Taxeringsvärde

115 000 kr. Typkod 210, Småhusenhet, tomtmark.

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Som utgångspunkt redovisas alla bud även till budgivare och spekulanter. Säljarens lagstadgade rätt att besluta om att inte alla bud ska redovisas under budgivningsprocessen gör dock att avvikelser kring denna utgångspunkt kan förekomma. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga kunskaper att undersöka bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar.

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

HitCounter