Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.
Pris
250 000 kr / högstbjudande
Typ
Tomt
Tomt
1 016 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Tomt i naturskön rogivande miljö

Söder om Genarp i naturskön omgivning ligger en ca 1000 kvm stor tomt med vacker utsikt över de vidsträckta vyerna. Runt omkring finns både hästgårdar, bondgårdar och vanliga villor.

Kommunen godkänner ej bygglov för uppförande av enbostadshus men vill man bedriva någon form av verksamhet så ska det enligt kommunens mening gå bra.

Fastigheten är idag utrustat med en vattenbrunn och el är framdragen till tomtgränsen.

Även om läget är lantligt finns alla bekvämligheter inom nära avstånd. Genarp kommer ni till på under en kvart och kommunikationerna kan knappast bli bättre med Sturup mindre än fem minuter bort!

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Kalthus 2:18, Lund kommun, Genarp församling. Skattesats 33.3
Visa fastighetsgräns på karta

Storlek

Tomtarea 1 016 m² (friköpt).

Byggnadssätt

Rättigheter: Avtalsservitut Buller; Avtalsservitut Vattentäkt
Inskrivna Servitut / Övr gravation: Avtalsservitut Vattentäkt, Avtalsservitut Buller

Pantbrev

3 st om totalt 3 850 000 kr

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Som utgångspunkt redovisas alla bud även till budgivare och spekulanter. Säljarens lagstadgade rätt att besluta om att inte alla bud ska redovisas under budgivningsprocessen gör dock att avvikelser kring denna utgångspunkt kan förekomma. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga kunskaper att undersöka bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar.

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

HitCounter