Kolbäck

Nu ges möjligheten att hyra en alldeles egen fastighet med goda kommunikationer till både Västerås och Eskilstuna. Fastigheten är belägen mitt i Kolbäck som ligger i Hallstahammars kommun ca 2 mil från Västerås samt 3 mil från Eskilstuna, vilket möjliggör lättillgängliga transporter till de större städerna. Tidigare har lokalen använts som kontor och försäljningslokal vilket lämpar sig även här. Lokalen kan komma att anpassas åt tilltänkt hyresgäst för att få en planlösning som matchar den presumtiva hyresgästens önskemål. Lokalen om totalt ca 152 m² disponerar öppna samt cellindelade kontorsytor, WC, arkivering/skyddsrum och lagermöjligheter. Parkering finns i anslutning till fastigheten. Tillträde kan ske omgående.
Hyra
Kontakta Mäklaren
Typ
Kontor /Lager
Area
152 kvm
 
 
Kommun
Hallstahammar
Planritning Dokument

Kontakta mäklare för visning

Intresseanmälan

Beskrivning

Dokument (pdf)

Lokalfakta

Fastighetsbeteckning

Hallstahammar kommun, Hallstahammar-Berg församling. Skattesats 33.95
Visa fastighetsgräns på karta

Storlek

Area ca 152 kvm. Totalarea 152 kvm.

Hyresintäkter

Hyra per kvm/år: 1 026
(Total hyra/år: 156 000)

Byggnadsår

1965

Övrigt

Tomtarea 1 816 kvm. Tomten är friköpt.

Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag och innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren och till övriga budgivare. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde kunnat upptäcka. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar.

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna lokal? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna lokal. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

HitCounter