Kolbäck

Yllevi IP i Sörstafors - fotbollsplan med klubbstuga och omklädningsrum. Fullt fungerande fotbollsanläggning i Sörstafors mellan Kolbäck och Hallstahammar. Fastigheten har en total areal om 13 450 kvm. Lugnt och frifullt läge i utkanten av villaområde. Bra läge med närhet till E18. Positiv dialog har förts med Hallstahammars kommun gällande styckning av fastigheten till villatomter. Framtagande av ny detaljplan kommer då krävas. Säljes med friskrivning.
Pris
1 500 000 kr
Typ
Fastighet
Area
130 kvm
Kommun
Hallstahammar
Tomt
13 450 kvm
Planritning Dokument

Kontakta mäklare för visning

Beskrivning

Klubbastuga med samlingslokal för ca 20 pers, kök, kontor, wc, omklädningsrum med duschar och bastu. Förrådsutrymmen finns.

Dokument (pdf)

Fastighetsfakta

Fastighetsbeteckning

Sörsta 1:34 (mark), Hallstahammar kommun, Hallstahammar-Berg församling. Skattesats 33.95
Visa fastighetsgräns på karta

Storlek

Totalarea 130 kvm.

Byggnadstyp

1-plan

Byggnadssätt

Grund: Torpargrund
Stomme: Trä
Fasad: Träpanel
Takbeklädnad: Plåt
Fönster: 2-glasfönster
Vatten: Kommunalt vatten
Avlopp: Kommunalt avlopp
Värme: El

Uppvärmning och el

Uppvärmningssystem: El

Areor och hyreintänkter

Klubbstuga
Antal: 1 st
Area: 130.0 m2

Delsumma
Antal: 1 st
Yta: 130 m2

Tomtarea: 13450 m2

Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag och innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren och till övriga budgivare. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Är du intresserad av denna fastighet? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna fastighet. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

HitCounter