Vallentuna

Påkostad Brf lokal i Fågelsångens industriområde med lager och entresol

Påkostad industri och hantverkslokal med utbyggt entresol. Lager på bottenplanet om 212 kvm med en vikport på 4 x 4,5 meter och integrerad gångport. På bottenplanet ligger även en WC med dusch. Entresol om 125 kvm med pentry, matplats, konferensrum, wc och ett stort öppet arbetsrum med flera arbetsplatser.
Uppvärmning via 2 st luftvärmepumpar. Till lokalen hör 6 st p-platser.

Byggnadsår 2008, ombyggnadsår 2014-2015.


Månadsavgift 5 900:-
(Föreningen med en bra ekonomi där man betalat avgift till föreningen 11 av 12 månader.)

Brf Arkaden består av 12 lokaler fördelade på två huskroppar och inryms på en 7 660 kvm inhägnad samt asfalterad tomt. I en av lokalerna ligger även en restaurang.

Fågelsångens företagspark ligger längs med Arningeleden ca 3 km sydost om Vallentuna centrum och ca 7 km nordväst om Arninge industriområde.

Med bil 10 minuter till Arninge 15 min Täby centrum och 30 min till Stockholm city.
Typ
Fastighet
Area
337 kvm
Kommun
Vallentuna
Tomt
0 kvm

Kontakta mäklare för visning

Intresseanmälan

Fastighetsfakta

Fastighetsbeteckning

Vallentuna kommun, Vallentuna församling. Skattesats 32.16
Visa fastighetsgräns på karta

Storlek

Totalarea 337 kvm.

Byggnadssätt

Uppvärmning och el

Övrigt

Vallentuna är nära Stockholm och Arlanda och en motor i samarbetet Stockholm -Nordost. Nordostkommunerna i Stockholms län antagit en gemensam vision för att utveckla regionen. I Vallentuna finns drygt 3 600 företag inom er rad branscher.

Vallentuna har i flera år varit bland de snabbast växande kommunerna i landet.

Det pågår ett arbete inom flera områden inom kommunen som ska underlätta för kommunens företagare.

Areor och hyreintänkter

Industri/verkstad
Area: 337.0 m2

Delsumma
Yta: 337 m2

Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag och innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren och till övriga budgivare. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Är du intresserad av denna fastighet? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna fastighet. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

HitCounter