Edsbruk

Bostadsfastigheter - Edsbruk

Fastighet i centrala Edsbruk om totalt 21 lägenheter, fördelade på 4 radhus och flerfamiljshus med totalt 17 lägenheter i två byggnader. Under 2017 har flerfamiljshusen bland annat fått nytt uppvärmningssystem och samtliga nya kök. En lokal har byggts om till en lägenhet. Radhusen är idag fullt uthyrda. Flerfamiljshusen är ej bebodda och kan överlåtas tomställda alt fullt uthyrda. Kontakt Marcus Gunnarsson för mer information!
Pris
6 995 000 kr
Typ
Fastighet
Area
1 142 kvm
Kommun
Västervik
Tomt
5 798 kvm
Planritning Dokument

Kontakta mäklare för visning

Ansvarig mäklare

Övrig kontakt

Övrig kontakt

Beskrivning

Flerfamiljshus i 2,5 plan och delvis sutterängplan/källare om 9 lägenheter. Under 2017 har en lokal byggts om till en lägenhet i sutteränplan.

Lägenheter är fördelade enligt följande:
1:a: 3 st
2:a: 4 st
3:a: 2 st

Skick/utrustning:
Lägenheterna har fått nya kök under 2017. Ytskikts renovering har och pågår löpande, ekparkettgolv, laminat, målat och tapet.
Badrum är halvkaklade.

Dokument (pdf)

Länkar

Bildspel

Fastighetsfakta

Fastighetsbeteckning

Ed 8:11, Västervik kommun, Västra Ed församling. Skattesats 34.27
Visa fastighetsgräns på karta

Storlek

Totalarea 1 142 kvm.

Byggnadsår

1958

Byggnadssätt

Yttervägg/Källare: Betong
Grund: Betong med källare
Stomme: Lättbetong
Bjälklag: Betong
Fasad: Puts
Takbeklädnad: Betongpannor
Hängrännor: Galvaniserad målad plåt
Fönster: 2-glas kopplade
Ventilation: Självdrag
Vatten: Kommunalt vatten
Avlopp: Kommunalt avlopp
Värme: Pelletspanna 2017 med elektronisk övervakning och bulkförråd.

Uppvärmning och el

Uppvärmningssystem: Pelletspanna 2017 med elektronisk övervakning och bulkförråd. Anläggning: Ny anläggning 2017 Ålder: 2017

Pantbrev

2 st om totalt 1 350 000 kr

Renoveringar

Renovering under 2017

Nytt värmesystem via pelletspanna och bulkförråd. Gemensam panna för de två flerfamiljshusen om totalt 17 lgh.

Ombyggnad av lokal till lägenhet i sutträngplan.

Samtliga lägenheter har nya kök och ytskikt har sedan tidigare och under 2017 renoverats löpande.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 1 341 000 kr (fastställt avseende år 2016).

Omgivning

Omgivning/Natur

Fastigheten ligger centralt i Valdemarsvik

Areor och hyreintänkter

Radhus
Antal: 4 st
Area: 232.0 m2
Hyresintäkt: 240 468 kr/år (1 037 kr/m2)
Schabl. driftkostnad: 69 600 kr/år (300 kr/m2)

Bostäder
Antal: 17 st
Area: 910.0 m2
Hyresintäkt: 943 670 kr/år (1 037 kr/m2)
Schabl. driftkostnad: 273 000 kr/år (300 kr/m2)

Delsumma
Antal: 21 st
Yta: 1142 m2
Hyresintäkt: 1184138 kr/år
Schabl. driftkostnad: 342600 kr/år

Tomtarea: 5798 m2

Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag och innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren och till övriga budgivare. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Är du intresserad av denna fastighet? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna fastighet. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

HitCounter