Guldsmedshyttan

Guldsmedshyttan

Bostadsfastigheter i Guldsmedshyttan, Lindesberg med 46 lgh BOA 3 095 kvm samt en lokal LOA 90 kvm. Friköpta tomter 17 217 kvm. Hyresintäkter ca 2,7 mkr per år.
Pris
Kontakta Mäklaren
Typ
Fastighet
Area
3 185 kvm
Kommun
Lindesberg
Tomt
17 217 kvm
Planritning Dokument

Kontakta mäklare för visning

Beskrivning

Elzwiksvägen 16 är byggt på -50 talet och består av 8 lägenheter, 4 st per trappuppgång. Lägenheterna har 2 balkonger, en på entrésidan och en på baksidan. Alla lägenheter är 2 rok på 62,8 kvm. Tvättstuga och förråd i källaren.

Dokument (pdf)

Fastighetsfakta

Fastighetsbeteckning

Guldsmedshyttan 10:57, 11:44, 14:41, 34:1 och 68:4, Lindesberg kommun,
Visa fastighetsgräns på karta

Storlek

Totalarea 3 185 kvm.

Byggnadsår

1959

Byggnadssätt

Grund: Betong/källare
Stomme: Tegel/betong
Bjälklag: Tegel/betong
Fasad: Puts
Takbeklädnad: Betongpannor (2017)
Utvändigt plåtarbetete: Lackerad plåt
Hängrännor: Plåt
Fönster: 2-glasfönster
Ventilation: Självdrag
Vatten: Kommunalt vatten
Avlopp: Avlopp saknas
Värme: Bergvärme (2016)

Uppvärmning och el

Uppvärmningssystem: Bergvärme (2016)

Driftskostnad

762 838 kr/år

Pantbrev

1 st om totalt 12 813 100 kr

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 7 361 000 kr (fastställt avseende år 2016).

Areor och hyreintänkter

Bostäder
Antal: 46 st
Area: 3095.0 m2
Hyresintäkt: 2 714 897 kr/år (877 kr/m2)
Schabl. driftkostnad: 1 392 750 kr/år (450 kr/m2)

Vakant Lokal
Antal: 1 st
Area: 90.0 m2
Schabl. driftkostnad: 9 000 kr/år (100 kr/m2)

Delsumma
Antal: 47 st
Yta: 3185 m2
Hyresintäkt: 2714897 kr/år
Schabl. driftkostnad: 1401750 kr/år

Tomtarea: 17217 m2

Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag och innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren och till övriga budgivare. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Är du intresserad av denna fastighet? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna fastighet. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

HitCounter