Eskilstuna

Centralt

Väl underhållen och central hyresfastighet om 424 kvm fördelat på 8 lägenheter, 1 källarlokal om 50 kvm samt 5 parkeringsplatser. Nytt tak 2014, nya fönster och renoverad fasad 2011. Fjärrvärme. Bygglov för att bygga till takkupor. Hyresintäkter på 628 tkr.
Pris
Kontakta Mäklaren
Typ
Fastighet
Area
458 kvm
Kommun
Eskilstuna
Tomt
783 kvm
Planritning Dokument

Kontakta mäklare för visning

Beskrivning

Dokument (pdf)

Fastighetsfakta

Fastighetsbeteckning

Tallkotten 21, Eskilstuna kommun, Eskilstuna församling. Skattesats 33.99
Visa fastighetsgräns på karta

Storlek

Totalarea 458 kvm.

Byggnadsår

1943

Byggnadssätt

Grund: Källare /betong
Stomme: Betong/trä
Bjälklag: Betong/trä
Fasad: Puts
Takbeklädnad: Betongpannor
Utvändigt plåtarbetete: Lackerad plåt
Hängrännor: Plåt
Fönster: 2-glas / 3-glas
Ventilation: Självdrag
Vatten: Kommunalt vatten
Avlopp: Kommunalt avlopp
Värme: Fjärrvärme

Uppvärmning och el

Uppvärmningssystem: Fjärrvärme

TV

Stadsnät

Internet

Stadsnät

Driftskostnad

157 500 kr/år

Pantbrev

6 st om totalt 4 640 000 kr

Renoveringar

2016: Ny lägenhet i källaren samt totalrenovering av 2 lägenheter övriga lägenheter målning och tapetsering.
2014: Nytt tak
2011: Fasad och fönster.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 3 032 000 kr (fastställt avseende år 2016).

Areor och hyreintänkter

Bostäder
Antal: 8 st
Area: 408.0 m2
Hyresintäkt: 564 360 kr/år (1 383 kr/m2)
Schabl. driftkostnad: 190 800 kr/år (468 kr/m2)

Källarlokal
Antal: 1 st
Area: 50.0 m2
Hyresintäkt: 51 600 kr/år (1 032 kr/m2)
Schabl. driftkostnad: 12 500 kr/år (250 kr/m2)

Delsumma
Antal: 9 st
Yta: 458 m2
Hyresintäkt: 615960 kr/år
Schabl. driftkostnad: 203300 kr/år

P-platser
Antal: 5 st

Delsumma
Antal: 5 st

Totalt
Antal: 14 st
Yta: 458 m2
Hyresintäkt: 615960 kr/år
Schabl. driftkostnad: 203300 kr/år

Tomtarea: 783 m2

Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag och innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren och till övriga budgivare. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Är du intresserad av denna fastighet? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna fastighet. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

HitCounter