Bergby

Bergby

Fastighet med bostäder och affärslokaler i Bergby Gävle. Totalt 4 lgh BOA 321 kvm och 2 lokaler LOA 1 042 kvm. Hyresgäster till lokalerna är ICA och Handelsbanken. Friköpt tomt 3 789 kvm. Hyresintäkter ca 1,2 mkr/år.
Pris
Kontakta Mäklaren
Typ
Fastighet
Area
1 363 kvm
Kommun
Gävle
Tomt
3 789 kvm
Planritning Dokument

Kontakta mäklare för visning

Beskrivning

Dokument (pdf)

Fastighetsfakta

Fastighetsbeteckning

Vi 7:15, Gävle kommun, Hamrånge församling. Skattesats 35.17
Visa fastighetsgräns på karta

Storlek

Totalarea 1 363 kvm.

Byggnadsår

1873

Byggnadssätt

Grund: Grundsulor/torpargrund och platta på mark.
Stomme: Trä/stål
Bjälklag: Betong/Trä
Fasad: Trä
Takbeklädnad: Plåt
Utvändigt plåtarbetete: Lackerad plåt
Hängrännor: Plåt
Fönster: 2-glasfönster
Ventilation: Självdrag/mekanisk
Vatten: Kommunalt vatten
Avlopp: Kommunalt avlopp
Värme: Fjärrvärme

Uppvärmning och el

Uppvärmningssystem: Fjärrvärme

Driftskostnad

178 570 kr/år

Pantbrev

5 st om totalt 6 700 000 kr

Renoveringar

Ombyggnadsår: Tillbyggnad 1930, 1982 och 1983. Renoveringar har gjorts kontinuerligt och lägenheterna totalrenoverades 1990.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 3 555 000 kr (fastställt avseende år 2016).

Areor och hyreintänkter

Bostäder
Antal: 4 st
Area: 321.0 m2
Hyresintäkt: 228 552 kr/år (712 kr/m2)
Schabl. driftkostnad: 144 450 kr/år (450 kr/m2)

Butiker
Antal: 2 st
Area: 1042.0 m2
Hyresintäkt: 984 649 kr/år (945 kr/m2)
Schabl. driftkostnad: 260 500 kr/år (100 000 kr/m2)

Delsumma
Antal: 6 st
Yta: 1363 m2
Hyresintäkt: 1213201 kr/år
Schabl. driftkostnad: 404950 kr/år

Tomtarea: 3789 m2

Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag och innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren och till övriga budgivare. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Är du intresserad av denna fastighet? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna fastighet. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

HitCounter