Bollnäs

Bollnäs

Fastighet med lokaler centralt i Bollnäs. Totalt 7 kontorslokaler LOA 1 733 kvm samt 6 övriga lokaler LOA 1 157 kvm. Friköpt tomt 1 915 kvm. Hyresintäkter ca 2,0 mkr per år.
Pris
Kontakta Mäklaren
Typ
Fastighet
Area
2 890 kvm
Kommun
Bollnäs
Tomt
1 915 kvm
Planritning Dokument

Kontakta mäklare för visning

Beskrivning

Dokument (pdf)

Fastighetsfakta

Fastighetsbeteckning

Älgen 1, Bollnäs kommun, Bollnäs församling. Skattesats 34.63
Visa fastighetsgräns på karta

Storlek

Totalarea 2 890 kvm.

Byggnadsår

1939

Byggnadssätt

Grund: Grundsulor+platta på mark
Stomme: Betong
Bjälklag: Betong
Fasad: Fasadplåt/Fasadtegel
Takbeklädnad: Falsad Plåt
Utvändigt plåtarbetete: Lackerad plåt
Hängrännor: Plåt
Fönster: 2-glasfönster/träfönster med aluminiumutsida
Ventilation: Mekanisk frånluft
Vatten: Kommunalt vatten
Avlopp: Kommunalt avlopp
Värme: Fjärrvärme
Övrigt: Större tillbyggnad/totalrenoverad 1994.

Uppvärmning och el

Uppvärmningssystem: Fjärrvärme

Driftskostnad

593 921 kr/år

Pantbrev

5 st om totalt 11 000 000 kr

Renoveringar

1994

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 10 497 000 kr (fastställt avseende år 2016).

Areor och hyreintänkter

Kontor
Antal: 6 st
Area: 1566.0 m2
Hyresintäkt: 1 507 902 kr/år (963 kr/m2)
Schabl. driftkostnad: 391 500 kr/år (250 kr/m2)

Lokaler
Antal: 6 st
Area: 1157.0 m2
Hyresintäkt: 567 074 kr/år (490 kr/m2)
Schabl. driftkostnad: 289 250 kr/år (250 kr/m2)

Vakant kontor
Antal: 1 st
Area: 167.0 m2
Schabl. driftkostnad: 41 750 kr/år (250 kr/m2)

Delsumma
Antal: 13 st
Yta: 2890 m2
Hyresintäkt: 2074976 kr/år
Schabl. driftkostnad: 722500 kr/år

Tomtarea: 1915 m2

Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag och innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren och till övriga budgivare. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Är du intresserad av denna fastighet? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna fastighet. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

HitCounter