Storvik

Storvik

Kontorsfastighet om 1 005 kvm LOA i Storvik Sandviken. Bottenplan hyr ett gym och övre plan består av kontorshotell samt gemensamhetsytor. Friköpt tomt 4 732 kvm. Hyresintäkter ca 581tkr.
Pris
Kontakta Mäklaren
Typ
Fastighet
Area
1 005 kvm
Kommun
Sandviken
Tomt
4 732 kvm
Planritning Dokument

Kontakta mäklare för visning

Beskrivning

Dokument (pdf)

Fastighetsfakta

Fastighetsbeteckning

Skogen 53, Sandviken kommun, Ovansjö församling. Skattesats 34.55
Visa fastighetsgräns på karta

Storlek

Totalarea 1 005 kvm.

Byggnadsår

1970

Byggnadssätt

Grund: Platta på mark i suterrängplan
Stomme: Betong
Fasad: Tegel
Takbeklädnad: Takduk/papp
Fönster: 3-glasfönster
Ventilation: Mekanisk m. återvinning
Vatten: Kommunalt vatten
Avlopp: Kommunalt avlopp
Värme: Direktverkande el

Uppvärmning och el

Uppvärmningssystem: Direktverkande el

Driftskostnad

195 670 kr/år

Pantbrev

3 st om totalt 4 100 000 kr

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 2 709 000 kr (fastställt avseende år 2016).

Areor och hyreintänkter

Kontorshotell
Antal: 9 st
Area: 151.0 m2
Hyresintäkt: 278 292 kr/år (1 843 kr/m2)
Schabl. driftkostnad: 37 750 kr/år (250 kr/m2)

Lokaler
Antal: 2 st
Area: 551.0 m2
Hyresintäkt: 302 921 kr/år (550 kr/m2)
Schabl. driftkostnad: 137 750 kr/år (250 kr/m2)

Delsumma
Antal: 11 st
Yta: 702 m2
Hyresintäkt: 581213 kr/år
Schabl. driftkostnad: 175500 kr/år

Tomtarea: 4732 m2

Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag och innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren och till övriga budgivare. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Är du intresserad av denna fastighet? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna fastighet. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

HitCounter